• OPLÆG: Fra piratkasser til pantholdere

    – social innovation i samarbejde mellem frivillige, det offentlige og det private erhvervsliv

    Alle taler om social innovation og om samskabelse på tværs, men der findes få gode eksempler på, at borgerdrevne initiativer  er blevet til offentlige løsninger. I dette oplæg får du indsigt i, hvordan fem københavneres idé om at skabe værdige pantløsninger i det offentlige rum blev til virkelighed gennem partnerskabet KBHpant med deltagelse af både kommune og det private erhvervsliv. Læs mere...