Fra piratkasser til pantholdere

– social innovation i samarbejde mellem frivillige, det offentlige og det private erhvervsliv

Alle taler om social innovation og om samskabelse på tværs, men der findes få gode eksempler på, at borgerdrevne initiativer  er blevet til offentlige løsninger. I dette oplæg får du indsigt i, hvordan entreprenante borgeres ønske om skabe værdige pantløsninger i det offentlige rum blev til virkelighed gennem partnerskabet KBHpant, med deltagelse af både Københavns Kommune og det private erhvervsliv. Resultatet blev de pantholdere der i dag kan opleves på skraldespandene i København og i flere andre danske byer. Jeg vil give et indblik i samarbejdet, som ledte til den endelige løsning, og hvilken læring det har skabt i forhold til samarbejdet mellem os som frivillige initiativtagere, virksomheder og kommune.

Målgruppe: Sociale iværksættere og virksomheder, kommuner, styrelser og andre offentlige institutioner som ønsker at drive social innovation i samarbejde med borgerne.

Varighed: 50 minutter inkl. 15 minutter til spørgsmål og diskussion

Pris: Fra 5000 kr.

Tags: Social innovation, borgerinddragelse,  socialt iværksætteri, frivillighed, samskabelse

Baggrund 

Signe Stoholm er social iværksætter og medstifter af Pantbørsen og KBHpant. Gennem sit arbejde i Københavns Kommune og SKAT har Signe derudover erfaring med, hvordan det offentlige arbejder med at engagere frivillige borgere, ligesom Signe har undersøgt frivillighed og samskabelse både i forbindelse med sit speciale “Relations-hacking KOMMUNEN 3.0” og i forskningsprojektet Give&Take.

Kontakt

Tlf: 24204347

Mail: signe.stoholm@gmail.com